Drukuj

Sprawozdania z działalności Fundacji

 Sprawozdania finansowe za rok 2016

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  
Bilans  
Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy  
Dodatkowe informacje i objaśnienia  
Sprawozdanie merytoryczne  

Sprawozdania finansowe za rok 2015

Bilans

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 

Sprawozdania finansowe za rok 2014

Bilans

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 

Sprawozdania finansowe za rok 2013

Bilans uproszczony

Informacja dodatkowa

Rachunek wyników

Sprawozdanie merytoryczne

 

Sprawozdania finansowe za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans uproszczony

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

 

Sprawozdania finansowe za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans uproszczony

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

 

Sprawozdania finansowe za rok 2010

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji "Dziecięce Marzenia" za rok 2010.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku.

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku.